Kårehamns intressenätverk

För ett trivsammare Kårehamn! Öland Sverige Sweden Stugor

Kårehamn - östra Ölands största hamn

Kårehamn är en genuin Öländsk fiskehamn belägen på östra sidan av Öland, i höjd med Borgholm och Köpingsvik (Karta).

Här finns gästhamn för fritidsbåtar, restaurang, fiskaffär, stugor för uthyrning och ett härligt bad med sandstrand, brygga och badponton.

I närheten av byn ligger även Petgärdeträsk, ett av Ölands större fågelskyddsområden.

Kårehamn har varit plats för blodiga fejder med danskarna. Här ankrade fartyg både från de svenska och danska flottorna.

År 1440 vid pingsttiden ankrade här riksmarskalken Karl Knutsson med de största skeppen.

På våren 1487 möttes här riksföreståndaren Sten Sture d.ä. och danske konungen Hans, som gjorde anspråk på Sveriges krona. Den danska kungen hade 40 skepp ankrade vid Kåre­hamn. Sten Sture överlämnade här riket åt den danske kungen under villkor att Sten skulle få behålla Öland.

På våren 1677 uppkastades skansar både vid hamnen och på holmen till försvar mot de anfallande danskarna.

Utanför Kårehamn, 660 meter från land, ligger Kåreholm vilken ägs av tre hemmansägare i Norrby, men inom Alböke.

Namnet (Kårehamn/Kåreholm) lär komma efter en fru Elsa Kåre, som före digerdöden ägde holmen, Karse och flera andra gårdar, I  "Löts permabok" anföres, att hon, när kyrko­gårdsmuren byggdes måste framföra 5 lass sten då varje bonde fram­förde ett, härav slutes att hon var förmögen. Elsa Kåre har sedermera fått ge namn åt vägen till stugbyn i Kårehamn. Möjligen är Elsa Kåre en folketymologisk förklaring på ortnamnet Kårehamn. Kåreholm/ Kårehamn är inte nämnda i källorna förrän vid 1400-talets mitt och heter då ingenting på "Kåre" utan Curahampn och Kwrholm.

Från Kårehamn gick postbåten tidigare om vintern till Gotland och lots har varit stationerad här.

Hamnen har ca 3,6 meter djupt vatten vid inloppet.